Budownictwo i architektura

Uprawnienia budowlane – wymagania

Branża budowlana oferuje wiele pobudzających ciekawość stanowisk pracy, nie jest zatem zaskoczeniem, że zdecydowanie coraz więcej osób wiąże własną karierę zawodową właśnie z tą branżą. Warto być świadomym jednak o tym, że w przypadku każdej branży, też budowlanej, warto dbać o ciągłe poszerzanie kompetencji oraz kwalifikacji, tak ażeby poprawić własną atrakcyjność na rynku pracy, jak również dać sobie szansę na awans. Warto zdawać sobie sprawę więc o tym, że z całkowitą czyli stu procentową pewnością dobrym wyjściem są uprawnienia budowlane, które można zyskać dzięki pozytywnemu zdaniu egzaminu, który organizowany jest przez komisję kwalifikacyjną polskiej izby Inżynierów Budownictwa.

Do takiego egzaminu powinno się się bez wątpienia świetnie przygotować, warto więc skorzystać z usług firm szkoleniowo-doradczych, które w głównej mierze dysponują bazą pytań, które mogą się pojawić na sesjach egzaminacyjnych.
Uprawnienia w branży budowlanej – na co zwrócić wyjątkową uwagę?
Głównie na samym początku należy wyjaśnić, że uprawnienia budowlane to certyfikat, który pozwala posiadaczowi wykonywanie samodzielnych prac technicznych w obrębie branży budowlanej, które są powiązane z projektowaniem lub także kierowaniem robotami budowlanymi. Stąd też uprawnienia te dzielą się na 2 główne kategorie, a mianowicie uprawnienia dotyczące kierowania pracami budowlanymi, jak także powiązane z projektowaniem. Te dwie główne kategorie dzielą się na szereg specjalności, a mianowicie specjalność architektoniczną, konstrukcyjno-budowlana, inżynieryjną, w obrębie której wyróżniamy mostową, kolejową, drogową, wyburzeniową oraz hydrotechniczną, specjalność instalacyjną, w obrębie której wyróżniamy specjalność telekomunikacyjną, cieplną, wentylacyjną, wodociągową, sanitarną oraz gazową, jak także elektroenergetyczną oraz elektryczną. Jeśli więc pragniemy zdobyć uprawnienia budowlane, to w pierwszej kolejności powinniśmy wybrać odpowiednią specjalność, w obszarze której zamierzamy te uprawnienia otrzymać. By podejść do egzaminu, trzeba spełniać oczekiwania, które dotyczą długości stażu odbytego w branży budowlanej, jak także posiadanego tytułu naukowego kierunkowego. Jeśli spełniamy te wymogi, to możemy zapisać się na egzamin, z który składa się z dwóch części, z części pisemnej a także ustnej.

Więcej informacji: uprawnienia budowlane.