Finanse i bankowość

Co to faktoring

Spore firmy, które obracają niemałą gotówką, na prawdę bardzo często decydują się na faktoring dla firm. Dzięki temu mogą proponować swoim klientom dłuższy termin spłaty faktury. Dzięki temu mogą uzyskać przy tym klientów, dla których dłuższy czas spłaty faktury jest ważny i potrzebują więcej czasu na spłatę.

Sami zaś dostają środki finansowe przedtem od firmy, która jest faktorem. To rozwiązanie jest bardzo popularne i zyskują na nim obie strony transakcji. Przedsiębiorca daje płatnikom długi termin płatności, więc nie muszą się spieszyć a sam ma całość albo znakomita większość sumy na swoim koncie szybko. Warto sprawdzić, czym jest faktoring i czy to rozwiązanie sprawdzi się w firmie. Ogólnie rzecz biorąc jest ono bardzo bezpieczne, ponieważ faktor ponadto sprawdza, czy kontrahent, za którego wykłada środki jest rzetelny i nie będzie kłopotu ze spłatą należności w terminie. Faktoring dzieli się na jawny oraz cichy. Jawny jest wtedy, gdy płatnik wie o tym, że płatność została scedowana na firmę zewnętrzną. Przy faktoringu cichym, płatnik nie jest o tym informowany. Z tego drugiego korzystają przedsiębiorcy, którzy obawiają się, że ich kontrahenci zrezygnują ze współpracy, bo będą rozumieć faktoring jak sprzedaż długu. Tymczasem nie ma to z sobą zbyt wiele wspólnego i nie jest formą wpisania firmy na listę dłużników, czy rozpoczęcia działań windykacyjnych. Faktoring to bezpieczna metoda działania, dzięki której nie powinno się brać kredytu na prowadzenie działalności wówczas, gdy płatnicy jeszcze nie opłacili faktur. By korzystać z faktoringu trzeba podpisać odpowiednią umowę. W niej doprecyzowane będzie, czy faktor wypłaca wartość faktury całkiem, czy wypłaca jedynie zaliczkę. W tym drugim wypadku reszta kwoty wypłacana jest wówczas, gdy faktura zostanie opłacona. Dzięki temu, że firmy korzystają z faktoringu mogą sobie pozwolić na to, by faktury wystawiane były z dłuższym, nawet kilkumiesięcznym terminem płatności. Faktoring wiążą się koszty prowizji od kwoty, na którą wypłacana jest faktura. Ale i tak jest korzystniejszy niż kredyt obrotowy albo inna forma finansowania.

Polecamy: faktoring cichy.