Inne

Magazyn chemiczny

Składowanie substancji niebezpiecznych musi być obwarowane wieloma zasadami. Nie chodzi tylko o bezpieczeństwo ludzi, ale również zwierząt żyjących w konkretnym ekosystemie i bez wątpienia też samego ekosystemu, który mógłby być zniszczony przez wydostanie się substancji szkodliwych. Magazyn chemiczny musi być przede wszystkim bezpieczny.

Powinien być wyznaczony w takim miejscu, ażeby był oddalony od skupisk ludzkich i nieprosto dostępny. Chodzi przede wszystkim o to, aby maksymalnie ograniczyć dostęp do takiego magazynu osób niepowołanych. Wejście do magazynu powinno być możliwe wyłącznie z konkretną przepustką i tylko do wyznaczonych stref. Muszą także obowiązywać restrykcyjne zasady postępowania z substancjami chemicznymi. Magazyn chemikaliów musi dysponować licznymi zabezpieczeniami nie tylko przed nieuprawnionym użyciem chemikaliów, niemniej jednak również przed ich kradzieżą i wydostaniem się substancji chemicznych z pojemników, w których są składowane. Trzeba opracować specjalny plan postępowania z konkretnym magazynem i starannie się go trzymać. Dowolne kroki w takim miejscu są dosłownie zabronione. Wszyscy pracownicy zajmujący się opieką nad magazynem powinni zostać przeszkoleni do prawidłowego obchodzenia się z poszczególnymi typami substancji chemicznych. Chodzi głównie o zapobieganie wypadkom przy pracy, ale też o ułatwienie pracy. Jeśli wszystkie procedury są spełnione, magazyn materiałów niebezpiecznych można paradoksalnie uznać za stosunkowo bezpieczny. Jeżeli stosowane są konkretne zasady, to magazyn taki może bez żadnych wypadków pracować przez wiele długich lat. W przypadku, kiedy coś przebiega w sposób niewłaściwy, konieczne jest dokonanie modyfikacji. Muszą być one podyktowane głównie koniecznością, ponadto świetnie przemyślane. Chodzi o to, by zachować bezpieczeństwo i poprawić także komfort pracy. Praca w takim miejscu nie powinno się do łatwych ani przyjemnych, jednak stosownie zaplanowana może przebiegać relatywnie łatwo i pozwalać na względną automatyzację całego procesu bez obawy o przykre niespodzianki.

Więcej informacji na stronie: magazyn substancji niebezpiecznych.