Motoryzacja

Usługi rzeczoznawcy samochodowego za granicą – dla kogo?

Kierowcy perfekcyjnie zdają sobie sprawę, że do niebezpiecznych zdarzeń drogowych takich jak wypadki może dojść zarówno w kraju jak też za granicą. Szczególnie w sytuacji wypadków, do których doszło za granicą należy skorzystać w tak zaistniałej okoliczności z profesjonalnej pomocy fachowców, którzy oferują usługi takie jak wycena auta Belin. Taką wyceną zajmują się rzeczoznawcy samochodowi, którzy posiadają wysokie kwalifikacje oraz wiedzę w zakresie techniki pojazdowej.

Warto dodać o tym, że takie wyceny oraz kalkulacje szkód po wypadkach realizowane są zgodnie z panującymi przepisami jak również normami oraz standardami. Prócz tego usługi mają charakter kompleksowy, a więc obejmują także udzielanie wskazówek techniczno-prawnych.
Pomoc rzeczoznawcy samochodowego – na co powinniśmy zwrócić uwagę?
Kierowcy powinni uzmysławić sobie, że jeżeli są osobami poszkodowanymi w wypadku drogowym lub też kolizji, ponieważ do zdarzenia nie doszło z ich winy, to mają prawo zgodnie z literą prawa ubiegać się od towarzystwa ubezpieczeniowego o adekwatną kwotę odszkodowania. Tyczy się to zdarzeń takich jak kolizja Berlin w wyniku których doszło do strat materialnych na przykład w postaci uszkodzonego samochodu, niemniej jednak także straty osobowych przykładowo takich jak utrata zdrowia kierowcy czy również pasażerów samochodu. Nie powinno zatem być zaskoczeniem, że kierowcy coraz chętniej korzystają z pomocy niezależnych fachowych rzeczoznawców samochodowych, którzy działają za granicą, a zatem na przykład na terenie Niemiec. Powinniśmy posiadać świadomość, że wysokie kompetencje takich fachowców pozwalają na oferowanie usług takich jak kalkulacja kosztów związanych z naprawą uszkodzonego podczas zdarzenia drogowego pojazdu. Są to także usługi tj. wycena wartości szkody powypadkowej czy również wydanie opinii a także oceny na temat stanu technicznego pojazdu po zdarzeniu drogowym takim jak kolizja czy wypadek drogowy. Polski rzeczoznawca Berlin para się zatem oględzinami samochodu po zdarzeniu drogowym za granicą. Jest to fachowa a także kompleksowa pomoc skierowana do polskich kierowców, którzy uczestniczyli w zdarzeniu drogowym poza granicami kraju. Takie wyceny potrzebne choćby ze względu na to, że towarzystwa ubezpieczeniowe coraz częściej zaniżają kwotę należnego poszkodowanemu odszkodowania.

Więcej: Polski rzeczoznawca Berlin.