Prawo

Notariusz i jego praca

Zakup nieruchomości wymaga wizyty u notariusza. Żadnej nieruchomości nie da się kupić na podstawie zwykłej umowy cywilnoprawnej, dlatego że taka umowa będzie nieważna. Priorytetową bardzo ważną umową zakupu i dystrybucji nieruchomości jest umowa sporządzona u notariusza.

Żeby taką umowę sporządzić, należy przedtem zgłosić chęć zakupu i sprzedaży nieruchomości i podać jej konkretne parametry. Sprzedający musi wziąć ze sobą dokumenty własności, jednak zarówno sprzedający, jak i kupujący powinni posiadać przy sobie dokumenty stwierdzające tożsamość. Notariusz Łódź Piotrkowska ustali konkretny termin, w jakim powinno się się stawić w jego kancelarii. Podczas sprzedaży dzisiejsze powinny być obie strony, zarówno kupujący, jak i sprzedający albo w razie konieczności pełnomocnicy posiadający odpowiednie dokumenty. Notariusz Łódź Widzew sporządzi niezbędny dokument, a następnie go odczytuje w obecności stron i prosi o podpis dokumentu, po czym poświadcza zawarcie transakcji. Notariusze Łódź pobierają za swoje działania wynagrodzenie, które jest nazywane tak zwaną taksą notarialną. Taksa notarialna jest jednakowa w całym kraju i zależna od wartości nieruchomości. Im droższa jest nieruchomość, tym więcej powinno się zapłacić notariuszowi za sporządzenie dokumentów. Kupując nieruchomość nie powinniśmy własnymi siłami wnosić w urzędzie skarbowym opłaty, dlatego że notariusze w Łodzi oraz w każdym innym mieście w naszym kraju pobierają już na początku transakcji odpowiednią kwotę pieniędzy przeznaczoną na wpłatę za tak zwane wzbogacenie, które jest odnotowane w momencie nabycia nieruchomości. Zarówno kupujący, jak i sprzedający nie muszą się w zasadzie w ogóle znać na dystrybucji czy zakupie, dlatego że do ich zadań trzeba jedynie zaprezentowanie chce dystrybucji albo zakupu, natomiast innymi rzeczami formalności zajmuje się już wybrany notariusz. Własność i wpisanie do księgi wieczystej zostają przekazane kupującymi w momencie, kiedy informacje te już zaktualizują się w księdze wieczystej. Może to trwać do miesiąca, niemniej jednak zwykle odbywa się nieco szybciej i własność przechodzi na nas.

Więcej informacji: notariusz łódź piotrkowska.