Prawo

Pomoc frankowiczom

Każdy z nas powinien być świadomym, że o ile mamy problemy, które wymagają fachowej pomocy prawnej, to powinniśmy skontaktować się z kancelarią adwokacką. Prawnicy występują zarówno w imieniu klientów indywidualnych, jak także klientów biznesowych, a zatem na przykład różnych firm czy instytucji. Dodatkowo, prawnik katowice podejmuje się prowadzenia spraw dotyczących na przykład odszkodowań czy zadośćuczynienia z tytułu na przykład wypadków komunikacyjnych, drogowych, niemniej jednak dotyczących też szkód spowodowanych przez zakłady górnicze.

Jeżeli zatem potrzebujemy pomocy adwokata, musimy jak najszybciej skontaktować się z kancelarią prawną.
Kiedy przyda się pomoc prawnika?
Głównie trzeba wyjaśnić, że adwokaci oferują kompleksowe usługi prawne, które obejmują między innymi doradztwo prawne, jak również polubowne rozwiązywanie sporów na przykład z bankami. Jest to zwłaszcza ważne w przypadku pomocy osobom, które zaciągnęły kredyty frankowe. Jest to temat, który nadal wzbudza wiele wrażeń, ponieważ jak się okazało, instytucje bankowe często stosowały zapisy w umowach, które stanowią tak zwane klauzule abuzywne, czyli niedozwolone. Jeżeli już adwokat stwierdzi występowanie takich klauzuli w umowie, jest to podstawa do unieważnienia kredytu frankowego. Banki coraz częściej proponują swoim klientom ugody, warto mieć na uwadze natomiast o tym, ażeby nie godzić się na każde zaproponowane przez bank warunki, ponieważ coraz częściej nasza rekompensata powinna wynosić znacznie więcej. Warto mieć na uwadze również o tym, że adwokaci oferują pomoc osobom poszkodowanym np w wyniku działalności zakładów górniczych. Trzeba zaznaczyć, że szkody górnicze to w głównej mierze poważne uszkodzenia konstrukcji budynków, które obejmują uszkodzenia fundamentów, pęknięcia występujące na murach a także ścianach, naruszenie konstrukcji dachu, kominów, jak też osunięcia gruntu, podtopienia czy nadmierne wysuszenie terenu. Każda osoba narażona na negatywne skutki działalności kopalni ma prawo domagać się od niej rekompensaty na pokrycie wyrządzonych szkód. W dodatku, zgodnie z bieżącymi przepisami osoba poszkodowana ma też prawo wybrać formę takiej rekompensaty, a więc np zdecydować się na rekompensatę pieniężną.

Zobacz również: prawnik katowice.