Inne

Odzież do pracy

W trakcie pracy w miejscach, w których może nam grozić jakieś niebezpieczeństwo powinniśmy używać odzież roboczą i rozmaite zabezpieczenia, które pomogą nam się uchronić od zagrożenia. Fundamentem są spodnie robocze stosowane właściwie w większości prac, w których można się ubrudzić. Takie spodnie mogą nas tylko zabezpieczać przed ubrudzeniem albo także chronić nasze zdrowie i życie.

Ubrania robocze są wykonane ze specjalnych wzmacnianych tkanin odpornych na wysoką temperaturę lub dosłownie wodoodpornych. Takie ubrania są zrealizowane w sposób minimalizujący ryzyko urazów. Stosowanie odzieży roboczej jest wymagane w zasadzie w każdym zawodzie, w którym występuje na stanowisku pracy którekolwiek niebezpieczeństwo. Ubranie robocze powinno być dostarczane przez pracodawcę. Jego celem jest wyposażać pracowników raz na jakiś czas w odzież roboczą dostosowaną do konkretnego stanowiska i występujących na nim zagrożeń. W miejscach w których istnieje ryzyko uszkodzenia głowy wykorzystuje się kaski. Tam, gdzie pracownicy mają styczność z chemikaliami stosowane są rękawice robocze i specjalna odzież zabezpieczająca. Z kolei zatyczki do uszu robocze stosuje się w miejscach, w których jest duży hałas i często są także wykorzystywane specjalne nauszniki. Misją tych elementów ochrony osobistej jest ograniczenie negatywnego wpływu wysokiego hałasu na ludzki słuch. Przedłużające się działanie hałasu może doprowadzić do pogorszenia się słuchu, a wręcz do jego całkowitej utraty. W miejscu pracy, w którym spędzamy minimum 8 godzin dziennie, a nierzadko więcej, musimy się chronić przed takimi sytuacjami, żeby nie dopuszczać do pogorszenia się jakości naszego zdrowia i nie stwarzać sobie zagrożenia życia. Jest to szczególnie istotne, kiedy stanowisko pracy jest wyjątkowo niebezpieczne, a praca wykonywana bardzo szybko. Wtedy, kiedy o zagrożenie jest nietrudno, pracownik powinien być solidnie wyposażony i przede wszystkim musi stosować wszystkie środki zabezpieczające, żeby nie napytać sobie biedy i żeby bezpiecznie wykonywać swoją pracę.

Polecana strona: spodnie robocze.